Vedlikehald

Vi skal skifta ein vasskum på hovudleidninga i vegbana mellom bankbygget og den gamle banken i Rosendal. Dette arbeidet startar søndag 24. nov. mellom kl. 20 og 22. Så forset vi neste morgon, og det vil føregå heile måndag 25. og tysdag 26. nov. Arbeidet kan spesielt søndag kveld medføra redusert vasstrykk, og litt skit i vatnet. Vegbana vert stengt for biltrafikk måndag og tysdag. Omkøyring gjennom Skålafjæro.
Helsing ROV