Vedlikehald på nett

Onsdag 21. mars og torsdag 22. mars må vi utføra naudsynt vedlikehald på leidningsnettet vårt. Vi startar arbeidet onsdag ettermiddag .


Blant anna  skal vi utrøra reperasjon på høgdebassenget på Løfallstrand, og spyla ut hovudleidningane frå Løfallstrand til Seimsfoss.

I samband med arbeidet vil  det periodevis bli redusert vasstrykk, og det vert truleg skit i vatnet.

Vi vil frarå å bruka oppvaskmaskin og klesvaskemaskin medan arbeidet pågår. Dersom du får skit i vatnet så lat det kalde vatnet stå å renna litt. Då får du tappa det skitne vatnet ut av røyrene.

Vi beklagar dei ulempene dette fører med seg.

Med beste helsing
ROSENDAL OG OMLAND VASSVERK PL
Kjell Haugen