Vatnet er borte

Det pågår eit arbeid på leidningsnettet på Malmanger. I går fekk nokre abonnentar på Malmanger melding om at vi måtte stenga vatnet nokre timar i dag. Ein uventa situasjon oppsto, og vi måtte stenga ned meir enn planlagt. Det førte til at Malmanger , Skeishagen og Seimsfoss utan vatn nokre timar. Vi beklagar dette.

Rosendal 13. juni kl 1300.
Helsing ROV