UV-anlegget ute av drift

UV-anlegget er ute av drift, og vatnet er ikkje behandla som det skal. Vi kan difor ikkje garantera kvaliteten. Det er ikkje påvist bakteriar i vatnet, men vi ber deg vurdera å koka drikkevatnet i periodar med mykje regn. Dette vil ta tid, for det er lang leveringstid på nye deler til anlegget. Helsing ROV, styret.