Tekniske vanskar

Vi har ei teknisk utfordring med tilkopling av den nye leidningen frå brua og opp til baronivegen. Vatnet vert kopla om, men det kan medføra at nokon periodevis misser vatnet eller får redusert trykk. Vi ber om at dei som mister vatnet heilt tek kontakt. Arbeidet startar i dag, og kan vedvara fram mot helga. Helsing ROV