SMS varsling

SMS varsling

Her kan du fylle inn namn og mobilnummer slik at du vert varsla på SMS ved problem med vatnet. Kun eit nummer pr. husstand. PS! Alle felt må fyllast ut.

Felt med* må fyllast ut

Ditt namn *

E-post *

Skriv inn ditt mobilnr *