Skifte av vasskum

Vi held på å skifta ein vasskum på hovudleidninga på Malmanger. I samband med dette arbeidet kan det verta redusert vasstrykk. I  kveld, men spesiellt i morgon onsdag. 9. september kan vatnet bli borte nokre timar hos enkelte abonnentar på Malmanger.

Helsing ROV