Redusert vasstrykk

Det er lekkasje i leidninga opp til Mehl. Alle unntatt dei på Mehl vil ha normat trykk straks. Då det og har oppstått feil i Uv- anlegget anmodar vi etter førevar prinsippet  om å koka drikkevatnet inntil vidare.

ROV