Problem med vatnet

Vi har problem med vatnet. Leidningsbrot i Skålafjæro, og vasstilførselen frå Muradalen har svikta. Vi jobbar med saka. Vi vert nok utan vatn nokre timar. Spar på vatnet de som får vatn frå høgdebassenget.
ROV