Problem med vassleveranse

Vi har fått problem med vassleveransen frå Muradalen. Vi må ta vatn frå Laurdalselva og må kjøra det utanom UV-anlegget. Nokon abbonentar kan få redusert trykk. Det kan vera bakteriar i vatnet. Etter føre-var prinsippet tilrår vi at du kokar drikkevatnet inntil vidare. Vi beklagar dette.

ROV