Prisar

Prisliste vatn for 2018

Desse vart samstemt vedteke på årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk 2018.

TARIFF TARIFF NAMN NY PRIS  INK MVA
1 Enkel bustad 4 450
2 Fleire husvære
Tillegg for kvar utleigedel
4 450
3 000
3 To hus 8 900
4 Hytte, naust og utespring 3 500
5 Minsteavgift verksemd 4 450
6* Verksemd med målar 4 450 gr. avg.
7* Gardsbruk med målar 4 450 gr. avg.
M3 pris vatn 16,50

 

Lut avgiftsfritt 20 000
Lut større bygg .  1 lut pr 400 m2 20 000

Merknad.

6* Verksemed med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.

7* Gardsbruk med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.