Prisar

Prisliste vatn for 2019

Desse vart samstemt vedteke på årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk 2019.

TARIFF TARIFF NAMN NY PRIS  INK MVA
1 Enkel bustad 4 700
2 Fleire husvære pr. hus

Tillegg for kvar utleigedel i bustad under 60m3

4 700
3 200
3 To hus 9 400
4 Fritidsbustad, naust og utespring 3 500
5 Minsteavgift verksemd 4 700
6* Verksemd med målar 4 700 gr. avg.
7* Gardsbruk med målar 4 700 gr. avg.
M3 pris vatn 17,50

 

Lut avgiftsfritt 20 000
Lut større bygg .  1 lut pr 400 m2 20 000

Merknad.

6* Verksemed med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.

7* Gardsbruk med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.