Prisar

Prisliste vatn for 2021

Desse vart samstemt vedteke på årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk 2021.

TARIFF TARIFF NAMN NY PRIS  INK MVA
1 Enkel bustad 4 900
2 Fleire husvære pr. hus

Tillegg for kvar utleigedel i bustad under 60m3

4 900
3 500
3 To hus 9 800
4 Fritidsbustad, naust og utespring 3 500
5 Minsteavgift verksemd 4 900
6* Verksemd med målar 4 900 gr. avg.
7* Gardsbruk med målar 4 900 gr. avg.
M3 pris vatn 18,50

 

Lut avgiftsfritt 20 000
Lut større bygg .  1 lut pr 400 m2 20 000

Merknad.

6* Verksemed med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.

7* Gardsbruk med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.