Prisar

Prisliste vatn for 2022

Desse vart samstemt vedteke på årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk 28.4.2022.

TARIFF TARIFF NAMN NY PRIS  INK MVA
1 Enkel bustad 5100
2

Fleire husvære pr. hus

5100

Tillegg for kvar utleigedel i bustad under 60m3

3650
3 To hus 10200
4 Fritidsbustad, naust og utespring 3650
5 Minsteavgift verksemd 5100
6* Verksemd med målar 5100 gr. avg.
7* Gardsbruk med målar 5100 gr. avg.
  M3 pris vatn 19,25

 

  Lut avgiftsfritt 20 000
  Lut større bygg .  1 lut pr 400 m2 20 000

Merknad.

6* Verksemed med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.

7* Gardsbruk med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.