Personinformasjon

Viktige telefonnummer til Rosendal og Omland Vassverk

 

 Alarmtelefon dersom det oppstår problem med vatnet
 Namn Verv  Mobil  Epost
 Svein Arne Sæberg Dagleg leiar  906 84 410  Send
 Atle Søllesvik Service  928 89 088  Send
 Egil Skeie Styremedlem  913 79 747  Send
 Telefonliste til styret i ROV
 Namn  Verv  Mobil  Epost
 Knut Johannes Helvik  Styreleiar  907 33 803  Send
 Egil Skeie  Styremedlem  913 79 747  Send
 Kjell Haugen  Styremedlem  916 38 660  Send
 Anne Berit Skeie  Styremedlem  980 81 514  Send
 Kristen Tore Christensen  Styremedlem  404 04 474  Send
 Reidun Nerhus  Varamedlem  959 67 797  Send
 Stine Brattetveit  Varamedlem