Nytt styre i ROV

ROV har halde årsmøte og har vald Knut Johannes Helvik til ny leiar av styret.
Det nye styret ser slik ut:
Namn Verv
Knut Johannes Helvik Styreleiar
Egil Skeie Styremedlem
Olger Leganger Styremedlem
Ragnhild Pile Styremedlem
Kristen Tore Christensen Styremedlem
Reidun Nerhus Varamedlem
Anne Berit Skeie Varamedlem