Nye problem med vatnet!

Nye problem har oppstått på grunn av all nedbøren. Det nye vassinntaket i Muradalen er skada, og truleg er hovudleidningen langs elva i Muradalen skada. SPAR PÅ VATNET. INGEN DUSJING, SLÅ IKKJE NED I TOALETTET KVAR GONG. STENG ALLE FONTENAR OG UTESPRINGAR. Vi jobbar med naudløysingar, men har ikkje full oversikt enno. ROV