Ny vasskum

Det skal monterast ein ny vasskum i Baronivegen. I samband med dette arbeidet vil vegen vera delvis stengt i perioden fram til onsdag 23. oktober. Omkøyring til Eik og Hatteberg gjennom baronihagen.


I samband med arbeidet  vil vatnet i hovudleidningen i Baronivegen verta avstengt måndag 21. og  tysdag 22. oktober.    Abonnentar  på Mehl vert heilt utan vatn desse dagane.
Etter at vi tok i bruk den nye leidningen som går til Omvikdalen er det no mogeleg å forsyna nettet vårt med vatn via  tilkopling  til denne leidningen  i Skeishagen. Dermed vil alle, unntatt abonnentane på Mehl ha vassforsyning frå den leidningen, samt frå høgdebassenget på Løfallstrand.
Men trykket kan verta redusert,  og ver venleg  å ikkje sløsa med vatnet desse dagane.

Rosendal  17. oktober 2013
Styret i ROV