Normal vassforsyning

Vi har no normal vassforsyning frå Muradalen, så du treng ikkje vera «pinen» med vassforbruket. Men ikkje sløs heller, så ikkje la springen stå og renna unødig. Ein del abonnentar i Rosendal sentrum er framleis utan vatn då ein av leidningane er avstengt grunna lekkasje. Det er usikkert om vi får den ferdig reparert i dag.
ROV