Leidningsbrot på Seimsfoss

Nokre abbonentar er utan vatn på Seimsfoss grunna leidningsbrot. Reperasjonsarbeidet er igang.