Koking av vatn

Vatnet er tilbake, men UV-behandlinga er ute av drift. Vi har ikkje påvist bakteriar i vatnet, men etter føre-var prinsippet vil vi tilrå koking av drikkevatnet inntil vidare.

ROV