KOKEVARSEL!

Vi har igjen fått problem med UV-anlegget. Slik regnveret er no, vil vi sterkt oppmoda om at du kokar drikkevatnet.
ROV