Kokevarsel er oppheva

Vi har fått det tekniske i orden, for denne gongen. Vasskvaliteten er som den skal vera, og du tren ikkje koka drikkevatnet lenger.
ROV