Kokevarsel er oppheva!

Då er endeleg alt i orden att med UV-filter og vi opphevar kokevarsel.
Vatnet har i heile kokevarselperioden vore reint, men vi har for tryggleikens skyld oppretthalde kokevarselet.
Vi beklagar ulempene kokevarselet har vore for våre kundar og håpar det ver lenge til neste gong.
ROV