Category: Hovudside

Stort forbruk av vatn

Vi har målar som registrerar vårt totale forbruk av vatn. Dette er alt for høgt i høve til antall abonnentar. Dersom nokon veit om mogelege lekkasjar på røyrsystemet vårt så ber vi om at...