Category: Hovudside

Årsmøte 2018

Rosendal og Omland Vassverk SA held årsmøte tysdag 9. april 2019 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotell. Årsmelding for 2018 ligg ved. Vel møtt!