Category: Hovudside

Brot på hovudvassleidning

Vi har eit brot på hovudvassleidningen. Dei fleste vil få vatn frå høgdebassenget på Løfallstrand, men nokon vert heilt utan vatn til skaden er reparert i løpet av natta. Alle vert oppmoa om å...