Category: Hovudside

UV-anlegget ute av drift

UV-anlegget er ute av drift, og vatnet er ikkje behandla som det skal. Vi kan difor ikkje garantera kvaliteten. Det er ikkje påvist bakteriar i vatnet, men vi ber deg vurdera å koka drikkevatnet...