Category: Hovudside

Monter sikkerhetsventil i huset ditt

I dag har vi hatt  problem på nettet. Årsak er at trykkreduksjonsventilen på hovudleidninga har svikta. Dette har medført ein trykkauke på det meste av nettet. Det førte til fleire lekkasjar på hovudleidninga, samt...