Category: Hovudside

Vatnet er borte

Det pågår eit arbeid på leidningsnettet på Malmanger. I går fekk nokre abonnentar på Malmanger melding om at vi måtte stenga vatnet nokre timar i dag. Ein uventa situasjon oppsto, og vi måtte stenga...