Category: Hovudside

Årsmøte

Rosendal og Omland Vassverk SA held  årsmøte onsdag 15. april 2015 kl 1900 på Rosendal Fjordhotel.