Category: Hovudside

Årsmøte 2013

Rosendal og Omland Vassverk SA held årsmøte torsdag 20. mars 2014 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotel.