Gladmelding

Etter ein lang byggeperiode er det ei gleda å melda at vi no får vatn frå det nye behandlingsanlegget i Muradalen. Det tekniske var montert før ferien, og vi har no kjørt ein lang testperiode for å vera sikker på at alt fungerer som det skal.


Vi vonar at vi aldri må senda ut fleire kokevarsel til våre
abonnentar. Du må likevel framleis rekna med å få varsel på din mobil i samband
med naudsynt vedlikehald, leidningsbrot, utspyling av leidningsnett og
liknande.

Den formelle opninga av anlegget i Muradalen skal vera fredag
30. september kl. 1400 – 1600.

Då må du ta turen til Muradalen og sjå kor fint det er
blitt!

Bygget har fått namnet Hattebergsdalen
Vassbehandlingsanlegg.

Helsing
ROV
styret