Avtalegiro

I desse dagar får du tilsendt faktura på vassavgifter for 2014.  Mange abonnentar har spurt om vi kan tilby avtalegiro.  Dette har vi fått ordna no. Når du skal betala tilsendt faktura på nettbanken kan du svara ja på spørsmål om du vil ha avtalegiro. Dersom du ikkje nyttar nettbank kan du kontakta banken din, så hjelper dei deg med å registrera avtalegiro. Helsing ROV