Author: admin

Ny vassleidning i Muradalen

No er Dale Entreprenør AS godt i gang med legging av den nye vassleidninga i Muradalen, denne skal gå mellom dagens inntak og det nye behandlingsanlegget inst i dalen, totalt ca 850 m.