Author: admin

Vatnet vert borte i Rosendal og omland

I samband med den nye vassleidningen i Muradalen skal det monterast ein ny kum på hovudleidningen. Dette arbeidet skal utførast onsdag 28. april, og vatnet vert denne dagen borte frå kl 0800 til kl...