Author: admin

Om vasskvaliteten

Anleggsaktiviteten i Muradalen har ført til at ROV har hatt ein del tekniske vanskar som har gitt ustabil leveranse av kvalitetsvatn. Difor har vi sendt ut kokevarsel til abonnentane ein del gonger.  Det er...