Author: admin

Kokevarsel

Vi har igjen fått problem med UV-anlegget. Vi vil difor sterkt oppmoda om at du kokar drikkevatnet.ROV.