Author: admin

Kokevarsel er oppheva!

Då er endeleg alt i orden att med UV-filter og vi opphevar kokevarsel. Vatnet har i heile kokevarselperioden vore reint, men vi har for tryggleikens skyld oppretthalde kokevarselet.Vi beklagar ulempene kokevarselet har vore for...