Author: admin

Melding til Neslia

I veka som gjekk måtte vi skifta ein vasskum på hovudleidninga i Neslia. Dette førte til at vatnet var vekke i 15 timar.   Det var teknisk problematisk og krevjande å utføra denne jobben,...