Author: admin

Betaling for vassavgift for 2012

Vi har sendt ut faktura for 2012, og det er kome ein del tilbakemeldingar frå mottakarar. I samband med omlegging til nytt fakturasystem har det oppstått ein feil i koplinga mellom giro-nummer og KID-...