Årsmøte

Rosendal og Omland Vassverk SA (PL) held årsmøte 13. mars 2013 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotel.


Sakliste: 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av møteleiar.
  3. Årsmelding for 2012
  4. Rekneskap for 2012 med noter og revisjonsrapport.
  5. Budsjett 2013
  6. Fastsetting av vassavgifter for 2013
  7. Val.

a. Styreleiar for 1 år
b. styremedlem for 1 år
c. styremedlemer for 2 år
d.
varamedlemer til styret for 1 år
e.
personar i valnemnd for 1 år 

Alle luteigarar er hjarteleg velkomne.

For styret i Rosendal og Omland Vassverk SA
Kjell Haugen