Årsmøte i ROV

Til alle luteigarar i ROV. Rosendal og Omland Vassverk PL held årsmøte på Rosendal Fjordhotel Onsdag 30. mars 2011 kl 1900.

» Sakliste til Årsmøtet