Årsmøte

Årsmøte for Rosendal og Omland Vassverk SA held årsmøte onsdag 30. mars 2016 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotel.

Årsmelding finn de her

Vel møtt

Mvh

ROV