Årsmøte 2018

Rosendal og Omland Vassverk SA held årsmøte tysdag 9. april 2019 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotell. Årsmelding for 2018 ligg ved.

Vel møtt!

Her finn du Årsmeldinga 2018