Årsmøte 2013

Rosendal og Omland Vassverk SA held årsmøte torsdag 20. mars 2014 kl. 1900 på Rosendal Fjordhotel.


SAKLISTE 

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Val av møteleiar.
 3. Årsmelding for 2013
 4. Rekneskap for 2013 med noter og revisjonsrapport.
 5. Budsjett 2014
 6. Fastsetting av vassavgifter for 2014
 7. Val.
  1. Styreleiar for 1 år
  2. 2 styremedlem for 2 år
  3. 2 varamedlemer til styret for 1 år
  4. 2 personar i valnemnd for 1 år
 8. Val av revisor
 9.  Fastsetjing av styrehonorar

 Alle luteigarar er hjarteleg velkomne.

For styret i Rosendal og Omland Vassverk SA

Knut Johannes Helvik

styreleiar