Årsmøte

Rosendal og Omland Vassverk SA held  årsmøte onsdag 15. april 2015 kl 1900 på Rosendal Fjordhotel.

Sakliste.

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Godkjenning av sakliste.
 3. Val av møteleiar
  • Val av referent.
  • Val av 2 personar til å signera møteprotekoll.
 4. Godkjenning av årsmelding
 5. Godkjenning av rekneskap pr. 31.12.2014.
 6. Fastsetting av vassavtgifter.
 7. Val av styreleiar.
 8. Val av 2 styremedlem for 2 år.
 9. Val av 2 vara til styrer for 1 år.
 10. Val av valnemnd, 2 personar for 1 år
 11. Val av revisor.
 12. Fastsetjing av styrehonorar.

 Alle luteigarar er velkomne.

rovlogo