Prisar

Prisliste vatn for 2023

Tariff      Tariffnamn                                                Pris ink. mva. 2023
1            Enkel bustad                                                         5600
2            Fleire husvære pr. hus                                          5600
–             Tillegg for kvar utleigedel i bustad under 60m3     4015
3            To hus                                                                   11200
4            Fritidsbustad, naust og utespring                           4015
5            Minsteavgift verksemd                                            5600
6*           Verksemd med målar                                             5600 gr. avg.
7*          Gardsbruk med målar                                             5600 gr. avg.
8            M3 pris vatn                                                            22,00

Lut avgiftsfritt                                                                      20 000
Lut større bygg . 1 lut pr. 400 m2                                        20 000

Merknad.
6*. Verksemd med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.
7* Gardsbruk med målar. Grunnavgift inkluderer 150 m3 vatn. Forbruk over det vert betalt etter gjeldande satsar.