Innkalling til Årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk SA 28.04.2022. kl. 1800. på Rosendal Fjordhotel.

Les meir