Innkalling til Årsmøte i Rosendal og Omland Vassverk SA 12.06.2023 klokka 18:00 på Rosendal Fjordhotel.

Les meir