Innkalling til Årsmøte i ROV 06.05.2020. kl. 1500 som telf.møte grunna Covid-19.
Ynskjer du å delta må du melda frå innan 04.05.20. til post@rosendal-vassverk.no.
Styret foreslår ingen prisendring for 2020.

Årsmelding 2019

 

Les meir